Entrevistes 2012/2013.

Les empreses realitzaran les entrevistes que tindran lloc al vestíbul de l’Escola. Empresa i estudiant disposaran de 20 min. per a establir un primer contacte i intercanvi d’impressions.

Cal assistir a les entrevistes assignades per a tot l’estudiantat interessat en obtenir crèdits, tant en la modalitat 1 com en la 2.

Dia 29

Accenture
AKO
Bosch
Everis
Idiada
Protesa
Prysmian
Service2media
Randstad

Totes les entrevistes es realitzen el 29 de maig.

Reconeixement de crèdits:

 • 2 crèdits de lliure elecció per a l’estudiantat de 1r i 2n cicle.
 • 0,5 crèdits ECTS per a l’estudiantat de Grau.

Per a reconèixer crèdits hi ha dues opcions:

Opció 1

 • Assistir al taller.
 • Lliurar el CV amb el formulari adjunt.
 • Presentar-se a les entrevistes concertades amb les empreses.
 • Assistir a un mínim de dos presentacions d’empresa.
 • Assitir a la taula rodona ‘Claus de l’emprenedoria’ o bé anar a la visita a Neàpolis.

Opció 2

 • Lliurar el CV amb el formulari adjunt.
 • Presentar-se a les entrevistes concertades amb les empreses.
 • Assistir a un mínim de dos presentacions d’empresa.
 • Assitir a la taula rodona ‘Claus de l’emprenedoria’.
 • I realitzar la visita a Neàpolis.

* Per a l’estudiantat de 1r i 2n cicle cal tenir en compte el límit de 12 crèdits de lliure elecció que es poden reconèixer per formació no reglada a nivell universitari. Per a més informació consulteu la Normativa acadèmica dels estudis de 1r i 2n cicle de l’EPSEVG 2011/12.

* Per a l’estudiantat de Grau podeu consultar la Normativa de reconeixent de crèdits ECTS.

Back to Top