Entrevistes 2011/2012.

Les empreses realitzaran les entrevistes que tindran lloc al vestíbul de l’Escola. Empresa i estudiant disposaran de 20 min. per a establir un primer contacte i intercanvi d’impressions.

Per participar en les entrevistes, cal enviar el CV en format pdf a empresa.epsevg@upc.edu abans del 27 d’abril. El nom de l’arxiu ha d’estar anomenat de la següent manera: nomCognoms_titulació (p. ex: davidGutierrez_graumecanica.pdf).

Cal assistir a les entrevistes assignades per a tot l’estudiantat interessat en obtenir crèdits.

Dia 9

Dia 10

AKO
AKZONOBEL
ALTRAN
EVERIS
IDIADA
IM2
KUKA
RANDSTAD
VENCA
AKO
ACCENTURE
BOSCH
CETIVG
OPENDOMO
PROTESA
PRYSMIAN

Reconeixement de crèdits:

  • 2 crèdits de lliure elecció per a l’estudiantat de 1r i 2n cicle.
  • 0,5 crèdits ECTS per a l’estudiantat de Grau.

Per a reconèixer crèdits cal:

  • Assistir, com a mínim, a un dels dos tallers.
  • Lliurar el CV a empresa.epsevg@upc.edu abans del 27 d’abril.
  • Presentar-se a les entrevistes concertades amb les empreses.
  • Assistir a un mínim de tres conferències.

* Per a l’estudiantat de 1r i 2n cicle cal tenir en compte el límit de 12 crèdits de lliure elecció que es poden reconèixer per formació no reglada a nivell universitari. Per a més informació consulteu la Normativa acadèmica dels estudis de 1r i 2n cicle de l’EPSEVG 2011/12.

* Per a l’estudiantat de Grau podeu consultar la Normativa de reconeixent de crèdits ECTS.

Back to Top